Przedszkole

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Siole, Przedszkole, Nowe Sioło

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Siole

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Stowarzyszenie Cieszanów.pl

Patron:

Województwo: WOJ. PODKARPACKIE

Powiat: Powiat lubaczowski

Gmina: Cieszanów

Typ gminy: gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Nowe Sioło

Ulica:

Numer budynku: 103A

Kod pocztowy: 37-611

Poczta: Cieszanów

Telefon: 166311010

Faks:

E-mail:

REGON: 38123680700000

xxxxx

yyyyy