Przedszkole

Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowych Ręczajach, Przedszkole, Nowe Ręczaje

Zespół Szkolno Przedszkolny w Nowych Ręczajach

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron: im. Wojska Polskiego

Województwo: WOJ. MAZOWIECKIE

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Poświętne

Typ gminy: gmina wiejska

Miejscowość: Nowe Ręczaje

Ulica: Nowe Ręczaje

Numer budynku: 20A

Kod pocztowy: 05-326

Poczta: Poświętne

Telefon: 227999479

Faks:

E-mail: spwnr@op.pl

REGON: 14254345000000

xxxxx

yyyyy