Przedszkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku, Przedszkole, Rybnik

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rybniku

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron:

Województwo: WOJ. ŚLĄSKIE

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Typ gminy: gmina miejska

Miejscowość: Rybnik

Ulica: Józefa Lompy

Numer budynku: 6

Kod pocztowy: 44-253

Poczta: Rybnik

Telefon: 324220287

Faks: 324330198

E-mail: zszp8.rybnik@op.pl

REGON: 24295944200000

xxxxx

yyyyy