Przedszkole

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie, Przedszkole, Rzeszów

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rzeszowie

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron:

Województwo: WOJ. PODKARPACKIE

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Typ gminy: gmina miejska

Miejscowość: Rzeszów

Ulica: Budziwojska

Numer budynku: 154

Kod pocztowy: 35-317

Poczta: Rzeszów

Telefon: 177481600

Faks: 177481601

E-mail: sekretariat@zszp7.resman.pl

REGON: 18075131800000

xxxxx

yyyyy