Przedszkole

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Opolu, Przedszkole, Opole

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 2 w Opolu

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron:

Województwo: WOJ. OPOLSKIE

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Typ gminy: gmina miejska

Miejscowość: Opole

Ulica: Zofii Nałkowskiej

Numer budynku: 16

Kod pocztowy: 45-558

Poczta: Opole

Telefon: 774542867

Faks: 774542867

E-mail: sekretariat@zsp2opole.pl

REGON: 16154342500000

xxxxx

yyyyy