Przedszkole

Zespół Szkół w Prusach, Przedszkole, Prusy

Zespół Szkół w Prusach

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Stowarzyszenie Pomocy Szkole”Żak”z siedzibą w Prus

Patron:

Województwo: WOJ. WIELKOPOLSKIE

Powiat: Powiat jarociński

Gmina: Jarocin

Typ gminy: gmina miejsko-wiejska

Miejscowość: Prusy

Ulica:

Numer budynku: 52

Kod pocztowy: 63-230

Poczta: Witaszyce

Telefon: 627401127

Faks: 627401127

E-mail: spniepubliczna_prusy@wp.pl

REGON: 30090708000000

xxxxx

yyyyy