Przedszkole

Szkoła Podstawowa w Urzejowicach im. św. Antoniego z Padwy, Przedszkole, Urzejowice

Szkoła Podstawowa w Urzejowicach im. św. Antoniego z Padwy

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron: św. Antoni z Padwy

Województwo: WOJ. PODKARPACKIE

Powiat: Powiat przeworski

Gmina: Przeworsk

Typ gminy: gmina wiejska

Miejscowość: Urzejowice

Ulica:

Numer budynku: 542

Kod pocztowy: 37-200

Poczta: Przeworsk

Telefon: 166482602

Faks: 166482602

E-mail: zsurzejowice@interia.eu

REGON: 120811600000

xxxxx

yyyyy