Przedszkole

Szkoła Podstawowa w Olszynach, Przedszkole, Olszyny

Szkoła Podstawowa w Olszynach

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron: Jan Paweł II

Województwo: WOJ. MAŁOPOLSKIE

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Rzepiennik Strzyżewski

Typ gminy: gmina wiejska

Miejscowość: Olszyny

Ulica:

Numer budynku: 62

Kod pocztowy: 33-164

Poczta: Olszyny

Telefon: 146532654

Faks: 146532654

E-mail: szkola@spolszyny.edu.pl

REGON: 118909200000

xxxxx

yyyyy