Przedszkole

Szkoła Podstawowa Nr 67, Przedszkole, Gdańsk

Szkoła Podstawowa Nr 67

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron: im. Obroców Poczty Polskiej

Województwo: WOJ. POMORSKIE

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Gmina: M. Gdańsk

Typ gminy: gmina miejska

Miejscowość: Gdańsk

Ulica: ŻABI KRUK

Numer budynku: 5

Kod pocztowy: 80-822

Poczta: GDAŃSK

Telefon: 583012745

Faks: 583203249

E-mail: gim8gd@gmail.com

REGON: 36799403900000

xxxxx

yyyyy