Przedszkole

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Starej Prawdzie, Przedszkole, Stara Prawda

Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Starej Prawdzie

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron: Wanda Chotomska

Województwo: WOJ. LUBELSKIE

Powiat: Powiat łukowski

Gmina: Stoczek Łukowski

Typ gminy: gmina wiejska

Miejscowość: Stara Prawda

Ulica:

Numer budynku: 1

Kod pocztowy: 21-450

Poczta: Stoczek Łukowski

Telefon: 257970028

Faks: 257970028

E-mail: staraprawda@stoczeklukowski.pl

REGON: 113548100000

xxxxx

yyyyy