Przedszkole

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii, Przedszkole, Wilczopole

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Wilczopolu-Kolonii

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron:

Województwo: WOJ. LUBELSKIE

Powiat: Powiat lubelski

Gmina: Głusk

Typ gminy: gmina wiejska

Miejscowość: Wilczopole

Ulica:

Numer budynku: 97

Kod pocztowy: 20-388

Poczta: Lublin

Telefon:

Faks:

E-mail: wilczopolesp@wp.pl

REGON: 118035200000

xxxxx

yyyyy