Przedszkole

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie, Przedszkole, Jata

Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron:

Województwo: WOJ. PODKARPACKIE

Powiat: Powiat niżański

Gmina: Jeżowe

Typ gminy: gmina wiejska

Miejscowość: Jata

Ulica: Jata

Numer budynku: 85

Kod pocztowy: 37-430

Poczta: Jeżowe

Telefon: 158796217

Faks:

E-mail: szkola_jata@wp.pl

REGON: 118714700000

xxxxx

yyyyy