Przedszkole

Przedszkole Publiczne w Turzy, Przedszkole, Rzepiennik Strzyżewski

Przedszkole Publiczne w Turzy

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron:

Województwo: WOJ. MAŁOPOLSKIE

Powiat: Powiat tarnowski

Gmina: Rzepiennik Strzyżewski

Typ gminy: gmina wiejska

Miejscowość: Rzepiennik Strzyżewski

Ulica: –

Numer budynku: 280

Kod pocztowy: 33-167

Poczta: Turza

Telefon: 146531088

Faks: 146531088

E-mail: przedszkoleturza@gmail.com

REGON: 85046709100000

xxxxx

yyyyy