Przedszkole

Przedszkole Publiczne Nr 32, Przedszkole, Rzeszów

Przedszkole Publiczne Nr 32

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron:

Województwo: WOJ. PODKARPACKIE

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Typ gminy: gmina miejska

Miejscowość: Rzeszów

Ulica: Podwisłocze

Numer budynku: 26a

Kod pocztowy: 35-310

Poczta: Rzeszów

Telefon: 177483390

Faks: 177483393

E-mail: sekretariat@pp32.resman.pl

REGON: 102350000000

xxxxx

yyyyy