Przedszkole

Przedszkole Nr 17, Przedszkole, Tarnobrzeg

Przedszkole Nr 17

Typ szkoły: Przedszkole

Nazwa organu prowadzącego: Gmina

Patron:

Województwo: WOJ. PODKARPACKIE

Powiat: Powiat m. Tarnobrzeg

Gmina: M. Tarnobrzeg

Typ gminy: gmina miejska

Miejscowość: Tarnobrzeg

Ulica: Orzeszkowej

Numer budynku: 7

Kod pocztowy: 39-400

Poczta: Tarnobrzeg

Telefon: 158226828

Faks:

E-mail: p17@oswiata.trnobrzeg.pl

REGON: 18064037500000

xxxxx

yyyyy