Kontakt

Sprawdzaj, przed zalogowaniem, czy widzisz przedrostek https w adresie naszej strony internetowej. Sprawdzaj również, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się ikona zamkniętej kłódki, która sygnalizuje, że strona jest zabezpieczona certyfikatem bezpieczeństwa i połączenie jest szyfrowane. Szyfrowanie jest na tyle dobre, że właściwie nie ma możliwości odczytania danych nikt podstrony.

SSL realizuje szyfrowanie, uwierzytelnienie serwera i zapewnienie integralności oraz poufności przesyłanych informacji. W momencie nawiązania połączenia z bezpieczną stroną WWW, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, stosowanych następnie przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW.