Efekty klątwy

Negatywne siły wykorzystują człowieka niewiedzę, naiwność i sabotują jego życie, a później jeszcze go obciążają za rzeczywisty stan rzeczy. Stosują także chwyty w stylu:
– jeśli nie wierzysz w zło, to nie może cię skrzywdzić, ponieważ nie istnieje w rzeczywistości,
– nie ma piekła i demonów, to tylko chora wyobraźnia ludzi.

Istnieje też niestety coś takiego jak zła, czarna magia. Rzucenie na kogoś uroku nie jest wcale rzeczą rzadką. Wystarczy, że ktoś żywi do ciebie urazę na tyle silną, że nie przestaje ci źle życzyć. Gdy ktoś głośno przeklnie druga osobę, zwłaszcza przy świadkach często takie przekleństwo potrafi zaważyć na całym życiu. Negatywne myśli również mają moc sprawczą, ale ładunek emocjonalny, jaki za sobą niosą jest niebezpieczny również dla samego miotającego przekleństwa.

Cała czarna magia polega na wizualizacjach, w których, WIĘKSZY wobec MNIEJSZEGO tworzy ruchome obrazy, rodzajowe scenki związane z poczuciem zagrożenia, śmiercią, nadzwyczajną klęską, zniewoleniem itp.
Równocześnie może wystąpić bezpośredni atak energetyczny i destrukcja doświadczona przez ziemską osobowość, osaczonej tak duszy. Gdy wytwarzamy myśl skierowaną przeciwko sobie, opiera się ona głównie na wyolbrzymionych lękach. Kierując tak silnie wyolbrzymioną negatywną myśl przeciwko sobie samym pobudzamy w sobie siły autodestrukcyjne, które mogą w ostateczności doprowadzić nas do śmierci. Ta sama technika skierowana przeciw drugiej osobie jest potężną bronią, która może bardzo destrukcyjnie wpłynąć na wskazany obiekt tj daną osobę. Możemy pewnymi technikami i wibracjami doprowadzić taką osobę do stanu wampira energetycznego. I naprawdę z bardzo negatywnymi skutkami dla niego i jego otoczenie. Nikt nam nie wierzy, nikt nam nie umie pomóc. Wpada w obłęd lub złość, taka energia sprawia że czuje się w jak negatywnym astralu. Ma niską samoocenę i postrzega siebie bardzo negatywnie. Z czasem zaczyna myśleć źle także o innych. Być może obwinia ich za swój stan, zapominając, że to przede wszystkim sam odpowiada za swoje nieszczęście.

Iluzje tworzone są w astralu i zwykle widzi je tylko atakowana ofiara. Podobnie jak wizje narkomana nie przekładają się nijak na to co postrzega, stojący obok przytomny człowiek.

Pamiętajmy, nasz umysł może być naszym najlepszym przyjacielem i najgorszym wrogiem. I trudno spodziewać się cudów kiedy nie umiemy nim należycie władać. Ale tutaj także odgrywa rolę karma, ponieważ jest coś złego w naszym przeznaczeniu co ma wpływ na nasz umysł?

Negatywny algorytm czarnej magii to zarówno skutki na poziomie duchowym jak i fizycznym. Wszystko zależy na co chcesz postawić czy spotęgować działania wobec danej osoby, która jest jej celem. Zostanie emocjonalnym bankrutem, bez siły, chęci i zapału.
Od dawna znano siłę działania energii myślowej skierowanej przeciwko innej osobie. Często wykorzystywano ten rodzaj ataku w czarnej magii. Siła takiego działania jest ogromna, może nawet wywołać śmierć u innej osoby.
Wojownicy szkół magicznych wchodzili często w trans, by skumulować jeszcze więcej energii wokół atakującej myśli. Sami natomiast zawężali świadomość percepcji odczuwania skutków uderzeń energetycznych ze strony przeciwnika.
Pewne myśli nabierały często określonych kształtów tworzonych w wyobraźni i były regularnie zasilane energetycznie przez twórcę. Zwano je wojownikami astralnymi. Miały za zadanie wyszukiwać innych wojowników astralnych i niszczyć ich na poziomie ich stworzenia.

Myśl ma ogromną moc działania. Ona nas może pobudzić, ale także i zniszczyć. Myśl zamieniona w słowo nabiera zupełnie innej energii, ale jej działanie pozostaje w swych skutkach podobne. Aż do momentu, gdy nasza podświadomość nie zostanie oczyszczona z wzorców odpowiedzialnych za atakowanie i odpowiadanie na atak energetyczny, warto się nauczyć oczyszczać za pomocą sposobów mentalnych, radiestezyjnych (stosowanie wahadła uniwersalnego). Wszystkie negatywne emocje, które pochłonął, zżerają osobę od środka. To oczywiście niesie kolejne problemy – zaczyna cierpieć na bezsenność. Ma problemy z pamięcią, zaczyna miewać bóle głowy, stawów, problemy gastryczne. Może czuć, że serce bije szybciej, mięśnie się zaciskają, a oddech staje się coraz płytszy i szybki – ewidentnie jest zestresowany. I w dodatku stracił już nad tym panowanie.
Ewidentnie efektem czarnej magii i poprzez działanie klątwy dozna fizycznego, psychicznego i eterycznego osłabienia