Czarna Magia

Czarna Magia czy Biała Magia. Magia jest magią o podział to tylko teoria którą sztucznie dzielą pewne społeczności i grupy. Magia może mieć wymiar negatywny lub pozytywny a na to składa się wiele elementów. Podstawowy kto jest nadawcą a kto jej odbiorcą. I najważniejsze: jakie działania skąd skierowane i w jakim celu.

Jest wiele systemów magii zależy skąd ona się wywodzi. Może być magia o korzeniach pogańskich wywodzących si z chrześcijaństwa jak wywodząca swe korzenie z judaizmu. Czy ma być bramą do realizacji egoistycznych czy szczytnych planów lub celów.

Inną płaszczyzną magii jest okultyzm czy demonologia. Jednak wszystkie się zazębiają gdy chodzi o potencjalne skutki jakie niosą i efekty końcowe. Magia to energia która odpowiednio przetworzona może być potężną bronią, wszystko zależy od osoby która jej doświadcza i w jakim celu.

Wróćmy do definicji Czarna Magia.

Rodzaj praktyk magicznych stosowanych w złych intencjach lub opartych na wierze w możliwość odwoływania się do złej części sił demonicznych, pojmowanych jako osobowe przeciwieństwa sił dobra i światła.

Wracamy się do pytania: Czarna czy Biała Magia i jaki mają sens w swoim działaniu?

Bo mówiąc krótko ta magia towarzyszy nam na co dzień. To tylko furtka byśmy otarli się o jej negatywne akcenty. Czyli potocznie mówiąc Czarną Magię. Ktoś pcha się w autobusie i zdarza się nam w impulsie złości krzyknąć: „A niech cię diabli weźmie!”

Zły urok został rzucony, nieświadomie. Pomyśl więc co może świadome działanie spowodować u obiektu na który zostaje ona ukierunkowana.

“Fizyczna czynność rytualnie odzwierciedla treść klątwy”